Character Masterlist

Owner Name Rarity Species Created
BloodRedKit RXX-628: Knife Rixixi Rixixi 29 March 2024, 02:29:33 UTC
jynxyz RXX-626: Mulch Rixixi Rixixi 29 March 2024, 02:11:45 UTC
Kid31 RXX-622: GOLDFISH Rixixi Rixixi 16 February 2024, 01:22:01 UTC
Kid31 RXX-621: Leyline Raven Rixixi Rixixi 16 February 2024, 01:13:00 UTC
Kid31 RXX-620: Bloodshot Rixixi Rixixi 16 February 2024, 01:06:35 UTC
jynxyz RXX-608: Orange Julep Rixixi Rixixi 24 July 2023, 01:27:42 UTC
Chasmhouse RXX-602: Prairie Starter Rixixi 20 March 2023, 03:24:10 UTC
pawstepsinthesnow RXX-600: Daylight Rixixi Rixixi 12 March 2023, 23:31:15 UTC
bunnikens RXX-593: KISS ME (KILL ME) Rixixi Rixixi 13 September 2022, 02:21:00 UTC
Chasmhouse RXX-580: The Lanternlighter Starter Rixixi 8 July 2022, 01:38:05 UTC
Steampvnks RXX-568: Firepool Rixixi Rixixi 8 July 2022, 00:32:41 UTC
Chasmhouse RXX-557: Latrodectus Starter Rixixi 7 July 2022, 23:22:40 UTC
Chasmhouse RXX-527: Haize Starter Rixixi 7 July 2022, 00:29:50 UTC
Steampvnks RXX-525: Aahtana Rixixi Rixixi 6 July 2022, 03:17:57 UTC
Fey RXX-519: Rookie Rixixi Rixixi 6 July 2022, 02:38:45 UTC
DartingDragon RXX-477: Zura Rixixi Rixixi 5 July 2022, 22:40:57 UTC
Chasmhouse RXX-461: Patsy Starter Rixixi 4 July 2022, 02:19:33 UTC
Chasmhouse RXX-458: Gimmick Starter Rixixi 4 July 2022, 02:01:18 UTC
Chasmhouse RXX-457: Tybalt Starter Rixixi 4 July 2022, 01:53:26 UTC
Anarchie RXX-448: Your Ex-Lover Is Dead Rixixi Rixixi 3 July 2022, 04:10:31 UTC
RimeRift RXX-445: Memento Mori Rixixi Rixixi 3 July 2022, 03:50:05 UTC
Chasmhouse RXX-438: Sino NPC Rixixi 3 July 2022, 03:07:15 UTC
Rockclanhawkstar RXX-435: Diinsos Rixixi Rixixi 3 July 2022, 02:47:00 UTC
Sunlitsecrets RXX-430: Starcatcher Rixixi Rixixi 3 July 2022, 02:04:17 UTC
30 results found.